16. PROSINCA 2021. GODINE ODRŽAT ĆE SE 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

MATERIJALI:

POZIV- 4.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – 2021.god

ZAPISNIK-3.-SJEDNICA-OPCINSKOG-VIJECA-2021

NASLOV.STRANICA-REBALANS -2021.G

1.REBALANS-PRIHODI 2021

2.REBALANS-RASHODI 2021

3.REBALANS-RAČUN ZADUŽIVANJA 2021

4.REBALANS-VIŠAK PRETH,GODINA 2021

5.REBALANS-PRIHODI ANALITIKA 2021

6.REBALANS-RASHODI-PROGRAMI I AKTIVNOSTI 2021

7.REBALANS-POZICIJE RASHODI 2021

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-2021

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOM.INFRA-2021

IZMJENE I DOPUNE PROGRAM SOCIJALNE SKRBI-2021. GODINA

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU DRUŠTVENIH DJELATNOSTI-2021

IZMJENE I DOPUNE PRPROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2021 – NEZAKONITA GRADNJA 2021

NASLOV.STRANICA-PRORAČUN-2022.G

1.PRIHODI 

2.RASHODI

3.RAČUN ZADUŽIVANJA

4.VIŠAK-MANJAK

5.PRIHODI ANALITIKA

6.PRIHODI+PROJEKCIJE

7.RASHODI-PROGRAMI I AKRIVNOSTI

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA-2022

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-2022

PROGRAM ODRŽAVANJA KOM.INFRA-2022

PROGRAM JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU DRUŠTVENIH DJELATNOSTI-2022

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI-2022. GODINA

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA-2022

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA-2022

PRPROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2022- NEZAKONITA GRADNJA 2022

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Slavonski Šamac-2022

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPR.ZEMLJIŠTA ZA 2022

PLAN DJELOVANJA OD PRIRODNIH NEPOGODA 2022. GODINA

PRIJEDLOG-ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2022. GODINU

PRIJEDLOG ODLUKE-PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA-2021

PETE IZMJENE I DOPUNE-POSLOVNI PROSTOR-ZAKUP-2021-PRIJEDLOG

Prijedlog Odluke o davanju MRD na upravljanje i korištenje