DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI

DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Radno mjesto

 SLAVONSKI ŠAMAC, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 Bez naknade


 11.6.2018.


 18.6.2018.


 Rad na jednom mjestu


Posloprimac

  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

 Nije važno


 Temeljem članka 47. Statuta Općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko –posavske županije“ broj 2/18), a u sklopu provedbe projekta „Zaželi posao – prihvati izazov!“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj:UP.02.1.1.05.0050 u okviru programa zapošljavanja žena – Zaželi, Općinski načelnik Općine Slavonski Šamac raspisuje

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA „Zaželi posao – prihvati izazov!“

Cilj projekta je zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina koje će kroz pružanje pomoći i podrške krajnjim korisnicima, te kroz edukaciju osnažiti svoje kapacitete i radni potencijal, te povećati svoje šanse za zapošljivost na tržištu rada, a istovremeno povećati socijalnu uključenost i kvalitetu života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području općine Slavonski Šamac.

Ciljane skupine u navedenom javnom oglasu su nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave na evidenciji, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene koje su žrtve obiteljskog nasilja, te žene s invaliditetom.

OPIS POSLOVA:
Pomoć u dostavi namirnica
Pomoć u održavanju čistoće domova krajnjih korisnika
Briga o higijeni
Pomoć u socijalnoj integraciji
Pomoć u ostvarivanju prava (dostava lijekova, plaćanje računa i sl.)
Pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje, te uključivanje u društvo
Pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
Ostale usluge po potrebi

POTREBNI DOKUMENTI:
Kandidati su dužni dostaviti:
Zamolbu
Dokaz o stručnoj spremi (ako posjeduje)
Potvrdu da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja potvrde nakon objave javnog poziva za zapošljavanje)

NAČIN PROVJERE SPOSOBNOSTI KANDIDATA:
S kandidatima prijavljenim na javni poziv koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva načelnik općine će provesti razgovor (intervju).
Pisane prijave se podnose u zatvorenoj kuverti osobnim dolaskom ili poštom preporučeno s POVRATNICOM na adresu:
OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC
Kralja Zvonimira 63
35220 SLAVONSKI ŠAMAC
s naznakom
„ZA NATJEČAJ DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI
Zaželi posao – prihvati izazov! – NE OTVARAJ“

Ukoliko se prijave dostavljaju osobno, moraju biti dostavljene do krajnjeg roka za prijavu.
Ukoliko se prijave šalju poštom, moraju biti zaprimljene u poštanskom uredu do krajnjeg roka za prijavu.


Poslodavac

 OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC


 pismena zamolba: Kralja Zvonimira 63, 35 220 Slavonski Šamac