ISPLAĆENA BESPOVRATNA POTPORA EU ZA STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Tijekom 2015. godine Općina Slavonski Šamac aplicirala je na javni natječaj za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba operacije 7.1.1. » Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave « u okviru kojega je prijavljena izrada Strateškog razvojnog programa općine za razdoblje 2015. – 2019. godine.

Izrada navedenog dokumenta od iznimnog je značaja za cjelokupno područje općine Slavonski Šamac s obzirom da predstavlja temeljni preduvjet za prijavu razvojnih projekata na natječaje koji se provode u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine, ali i ostalih EU fondova i programa.

Strateški razvojni program usvojen je od strane Općinskog vijeća Općine Slavonski Šamac u mjesecu ožujku 2016. godine, a zahtjev za isplatu odobrene bespovratne potpore Općina je podnijela tijekom mjeseca srpnja 2016. godine.

Nakon izvršene kontrole cjelokupnog postupka izrade od strane nadležnog tijela – Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Općini Slavonski Šamac izvršena je isplata bespovratne potpore u 100% iznosu (68.000,00 Kn) za izradu navedenog dokumenta, a financijska sredstva osigurana su iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni i razvoj (85%), te državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).

Iako je cjelokupna procedura bila dugotrajna i opsežna, prijava na navedeni natječaj nedvojbeno je bila opravdana i svrhovita, te daje vjetar u leđa postojećoj Općinskoj upravi za pripremu, prijavu i financiranje konkretnih infrastrukturnih i društvenih projekata koji imaju za cilj poboljšati kvalitetu života i rada na području naše općine.