IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Poštovani,

ovim putem Vas obavještavamo o izmjeni i dopuni Zakona za o vodi za ljudsku potrošnju (“Narodne novine”, NN 56/13, 64/15104/17115/1816/20), koji je na snazi od 20. 02. 2020. godine.

Dopuna zakona uključuje individualne vodoopskrbne objekte i da su jedinice lokalne samouprave na čijem se području isti nalaze dužne obavijestiti mještane da ti individualni vodoopskrbni objekti NISU u sklopu plana kontrole (monitoringa) predviđenih za javne vodoopskrbne objekte, poput vodovoda.

Obavještavamo sve mještane koji posjeduju individualne vodoopskrbne objekte da je takva voda potencijalno zdravstveno neispravna.

Savjete za postupanje sa zdravstveno neispravnom vodom iz individualnih vodoopskrbnih objekata preuzeli smo s web stranice ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE, a možete ih pročitati u nastavku:

SAVJETI ZA POSTUPANJE SA ZDRAVSTVENO NEISPRAVNOM VODOM IZ INDIVIDUALNIH VODOOPSKRBNIH SUSTAVA