Izvanredna sjednica Stožera za zaštitu i spašavanje

U prostorijama općine Slavonski Šamac, održana je izvanredna sjednica Stožera za zaštitu i spašavanje vezano za trenutnu situaciju vodostaja rijeke Save. Sjednici Stožera su prisustvovali predstavnik Hrvatskih voda, gosp.Đuro Štefančić koji je izvijestio članove Stožera zaštite i spašavanja o stanju obrane od poplave na području općine Slavonski Šamac, a osim njega nazočni su bili i pukovnik HV-a Mario Raguž te predstavnici GSS-a stanice Slavonski Brod i zapovjednik Specijalističkog tima za spašavanje iz vode,gosp.Delibor Jakičić. U obrani od poplave aktiviran je Tim civilne zaštite Općine Slavonski Šamac, povjerenici CZ-a, građani i DVD-i općina Slavonski Šamac, Sikirevci i Gundinci. U obranu od poplave uključit će se i 100 vojnika HV-a. Trenutno se stanje prati iz sata u sat kako bi se poduzimale sve potrebne mjere, a sljedeća sjednica je zakazana u 16h s novim informacijama. Isto tako, u stanje pripravnosti, temeljem zapovijedi načelnika Stožera ZIS-a Bpž-a, g.Vlaovića, stavljeno je 7 Timova CZ-a opće namjene susjednih općina u slučaju poduzimanja mjera. Mole se građani da sve informacije dostavljaju u Stožer zaštite i spašavanja općine Slavonski Šamac, a građani će pravodobno biti obaviješteni o svim informacijama i možebitnim potrebnim mjerama.

IMG_0008