JAVNI POZIV – evidentiranja nerazvrstanih cesta

Općina Slavonski Šamac

Kralja Zvonimira 63, Slavonski Šamac

OIB: 99375444553

KLASA:930-01/20-01/15

URBROJ:2178/09-01-20-1

Slavonski Šamac, 10. prosinac.2020. godine.

 

 

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se:

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene    nerazvrstane ceste  da Općina Slavonski Šamac  kao nositelj prava na nerazvrstanim cestama  započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta Ulica Ivana Kozarca, Ulica Kralja Zvonimira, Ulica Matije Gupca, Selište, Ulica Josipa Kozarca, Ulica Ivana Meštrovića, Kolodvorska ulica, Ulica Kneza Branimira i Ulica Savska cesta u katastarskim općinama Ime Kruševica i Slavonski Šamac. Radovi započinju u ponedjeljak, 14. prosinca 2020.  i od tog datuma Općina Slavonski Šamac započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene ceste  uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Adama Agotića, dipl.ing.geod. zaposlenog u GEOBIRO, geodetske usluge d.o.o. iz Slavonskog Broda, Naselje Slavonija I 4/6.

Nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene ceste mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja u četvrtak, 7. siječnja 2021.  u vremenu od 10.00 do 11.00 sati u uredima Općine Slavonski Šamac. Alternativni termin je moguće ugovoriti u dogovoru sa ovlaštenim inženjerom geodezije na broj 095/8149-160.

Nositelji prava koji se žele odazvati bilo provedbi terenskih radnji, bilo predočavanju geodetskog elaborata, a neće biti u mogućnosti to učiniti zbog eventualnih ograničenja kretanja izazvanih epidemijom COVID-19, mogu se pisanim putem obratiti na adresu geodetskog ureda GEOBIRO, geodetske usluge, Naselje Slavonija I 4/6    35000 Slavonski Brod ili putem elektroničke pošte na adresu geobiro-sb@geobiro-sb kako bismo dogovorili alternativni način Vašeg prisustvovanja.

Općina Slavonski Šamac