JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU

Obavještavamo sve mještane općine Slavonski Šamac da je u tijeku izrada Proračuna Općine Slavonski Šamac za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu te pozivamo sve zainteresirane da se sa svojim prijedlozima i mišljenjima aktivno uključe u kreiranje Proračuna za slijedeću godinu.

CIJELI TEKST JAVNOG POZIVA

JAVNI POZIV-DOSTAVA PRIJEDLOGA ZA IZRADU PRORAČUNA