LOKALNI IZBORI 2021

KONAČNO IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA LOKALNIH IZBORA

ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU I VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE NA IZBORU ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC 2021. GODINE
Odluka – Načelnik – potpis 

 

 

ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU I VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE NA IZBORU ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC 2021.

ODLUKA VIJEĆE 2021.

 

 

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC 19. SVIBNJA 2021. GODINE 14:13 SATI OBJAVLJUJE KONAČNE REZULTATE IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. GODINE.

KONAČNI REZULTATI OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC 19. SVIBNJA 2021. GODINE 14:08 SATI OBJAVLJUJE KONAČNE REZULTATE IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. GODINE.

KONAČNI REZULTATI -NAČELNIK 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC OBJAVLJUJE DANA 17.5.2021. GODINE U 11:30 SATI REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC PROVEDENIH 16.05.2021. GODINE.

Rezultati – Općinsko vijeće

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC OBJAVLJUJE DANA 17.05.2021. GODINE U 11:14 SATI REZULTATE IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC PROVEDENI 16.5.2021. GODINE.

Rezultati – općinski načelnik

30.04.2021. GODINE U 08:50 SATI OBJAVLJENE SU :

PRAVOVALJANJA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-HDZ

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-HSLS

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIK OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

ROK ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA JE 48 SATI OD  OBJAVE

 

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-HSLS

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC-HDZ

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC