NAČIN I VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na temelju čl.22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Način i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK-KOMUNALNI REDAR, KLASA: 100-01/20-01/14; URBROJ: 2178/09-04-01-20-1, možete pročitati ovdje:

NAČIN I VRIJEME ODRŽAVNJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI