NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br.10/2016), i čl. 46. Statuta Općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», br.06/13), načelnica Općine Slavonski Šamac, dana 15. veljače 2017. godine,  donosi Odluku o raspisivanju :
 NATJEČAJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA
 KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

  1. Predmet natječaja:

obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.
Tekst natječaja, kao i ostalu dokumentaciju, možete preuzeti ovdje:
(PRIJEVOZ POKOJNIKA-NATJEČAJ-2017)
CJENIK-USLUGE-PRIJEVOZA-POKOJNIKA-SLAV.ŠAMAC