Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac

Dana 6.travnja 2016.godine, u Narodnim novinama,
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2802478.html
objavljen je N A T J E Č A J za prijam u službu  u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac  na radno mjesto 
KOMUNALNI DJELATNIK – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,
uz probni rad od  3 (tri) mjeseca
Tekst natječaja i sve uvjete možete preuzeti ovdje:
NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JUO OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC