Dobrovoljno vatrogasno društvo Slavonski Šamac – Kruševica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Slavonski Šamac-Kruševica je Udruga građana.
Osnovano je 1929. godine.
M. B. 3395090
Službena adresa: K. Zvonimira 55, 35220 Slavonski Šamac.

DVD Slavonski Šamac - Kruševica
DVD Slavonski Šamac - Kruševica

U DVD-u nema profesionalno zaposlenih vatrogasaca.
Predsjednik DVD-a je Josip Suratlić, Zapovjednik DVD-a je Stipo Vilajtović.
Svi članovi DVD-a svoju funkciju obavljaju na volonterskoj osnovi.
Jedinica lokalne samouprave su prema Zakonu o vatrogastvu dužne iz svog proračuna izdvajati 5,00% sredstava za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih zajednica.
Osim što Općina financira redovnu djelatnost DVD-a, suradnja izmešu Općine i DVD-a je na visokom nivou, a što se očituje u planiranju aktivnosti izvan redovne djelatnosti DVD-a.