O B A V I J E S T

Obavještavamo sve mještane s područja Općine Slavonski Šamac da je dana 23. svibnja 2014. godine župan Brodsko-posavske županije za područje cijele županije donio Odluku o o proglašenju stanja elementarne nepogode izazvane velikom količinom oborina-POPLAVOM na poljoprivrednim kulturama i infrastukturnim objektima .
 
PRIJAVE ŠTETE PODNOSE SE U OPĆINI SLAVONSKI ŠAMAC DO 30. SVIBNJA 2014. GODINE.
 
OBRASCE MOŽETE DOBITI  U OPĆINI SLAVONSKI ŠAMAC KAO I SVE UPUTE ZA POPUNJAVANJE ISTIH.
 
Kod prijave štete  obvezno donijeti na uvid dokumentaciju iz koje su vidljive KATASTARSKA OPĆINA I KATASTARSKE ČESTICE (ID) NA KOJIMA SU POSIJANE OŠTEĆENE KULTURE I BROJ TEKUĆEG I LI ŽIRO RAČUNA, TE OIB.