OBAVIJEST

Obavještavaju se mještani Općine Slavonski Šamac da je Općinsko vijeće, na svojoj 7. Sjednici održanoj 10. rujna 2014. godine, donijelo

Odluku o otpisu dijela potraživanja s osnove komunalne naknade.

 
Sva dospjela, a nenaplaćena potraživanja s valutom plaćanja do 31.12.2010. godine, otpisuju se radi nastupanja zastare. Stoga, ukoliko imate takva dugovanja, ista niste u obvezi platiti, a sva dugovanja od 1.1.2011. godine, dužni se podmiriti kako biste izbjegli eventualne dodatne troškove.
 
Za sve nejasnoće slobodni ste obratiti se u Općinu Slavonski Šamac.
obavijest_otpis duga