OBAVIJEST-IZRADA STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT POBOLJŠANJA UVJETA PLOVNOSTI RIJEKE SAVE

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC JE NA SVOJOJ 17. SJEDNICI ODRŽANOJ 07.10. 2019. GODINE DONIJELO ODLUKU O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA ZA PRAĆENJE IZRADE STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT POBOLJŠANJA  UVJETA PLOVNOSTI RIJEKE SAVE ZA DIONICU OD RKM 329 DO RKM 315 I RKM 312+200 DO 300 RKM.

Odluku možete pogledati ovdje.  Odluka o imenovanju predstavnika za praćenje izrade studije o utjecaju na okoliš za zahvat poboljšanja uvjeta plovnosti rijeke Save.

Sukladno gore navedenoj Odluci obavještavamo zainteresirane nevladine udruge registrirane na području općine Slavonski Šamac da je u tijeku izrada studije o utjecaju na okoliš za zahvat poboljšanja uvjeta plovnosti rijeke Save za dionicu od rkm 329 do rkm 315 i rkm 312+200 do 300 rkm. Za izradu navedene studije odabrana je tvrtka Elektroprojekt d.d., Alexandera von Humboldta 4, Zagreb i tvrtka  Institut IGH d.d. Zagreb, Janka Rakuše 1.

Kartu planiranog zahvata možete pogledati ovdje. karta planiranog zahvata

OPĆINSKI NAČELNIK:

Branislav Milinović, ing. prom.