OBAVIJEST -JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLANIŠTVU RH ZA OPĆINU SLAVONSKI ŠAMAC

JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH ZA OPĆINU SLAVONSKI ŠAMAC

OBAVIJEST JAVNI UVID

Napomena:Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Slavonski Šamac je ispravljen na temelju očitovanja Ministarstva poljoprivrede RH KLASA:945-01/18-01/532; URBROJ:525-07/1781-18-2