OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO KOMUNALNI DJELATNIK

Pročelnik JUO Općine Slavonski Šamac, dana 09. ožujka raspisao je Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u JUO Općine Slavonski Šamac na radno mjesto KOMUNALNI DJELATNIK – 3 izvršitelja/izvršiteljice .

Na temelju čl. 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine”, br. 86/08; 61/11, 04/18 i 112/19) objavljujemo:

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA OGLAS-OPIS POSLOVA I PODAVI O PLAĆI

OGLAS- OBAVIJEST KANDIDATIMA-2021-OŽUJAK

 

Na temelju čl. 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine”, br. 86/08; 61/11, 04/18 i 112/19) objavljujemo:

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA OGLAS-PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

OGLAS- OBAVIJEST KANDIDATIMA-2021-OŽUJAK