OBAVIJEST – MOBILNI ŠALTERSKI URED

Ministarstvo unutarnjih poslova osiguralo je korištenje mobilnog šalterskog ureda na području Policijske uprave brodsko-posavske.

 U općini Slavonski Šamac planom je predviđeno korištenje mobilnog šalterskog ureda dana

15., 16. i 17.4.2015. od 9 do 14 sati.

U mobilnom šalterskom uredu građani će moći podnijeti zahtjeve za izdavanje osobnih iskaznica i putovnica, izvršiti prijavu prebivališta, vozačkih dozvola te registracije vozila.

Sve osobe, koje žele podnijeti zahtjev, trebaju doći do mobilnog šalterskog ureda koji će biti stacioniran kod zgrade Općine.

 
Za podnošenje zahtjeva potrebno je:
ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE:

 1. Prethodna osobna iskaznica
 2. Jedna fotografija 35x45mm
 3. Uplaćena naknada za obrazac osobne iskaznice u iznosu od 48,50kn

Uplata naknade može se izvršiti putem uplatnice koja će se dobiti u obilnom šalterskom uredu.
Uplata se može izvršiti putem interneta ili nalogom za plaćanje.
Tada se upisuje sljedeće:
–          Primatelj: Državni proračun RH
–          IBAN Primatelja: HR1210010051863000160
–          Model: HR65
–          Poziv na broj odobrenja: 7005-442-OIB…(upisuje se OIB podnositelja zahtjeva)
–          U opisu plaćanja se upisuje: Prihod od osobnih iskaznica
Ako se zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi prvi put potrebno je priložiti domovnicu, izvadak iz matice rođenih ili rodni list.
 
ZA IZDAVANJE PUTOVNICE

 1. Osobna iskaznica
 2. Prethodna putovnica
 3. Jedna fotografija 35x45mm
 4. Uplaćena naknada za obrazac putovnice u iznosu od 320,00kn
 5. 70kn upravne pristojbe u upravnim biljezima

Uplata naknade može se izvršiti putem uplatnice koja će se dobiti u mobilnom šalterskom uredu.
Uplata se može izvršiti putem interneta ili nalogom za plaćanje.
Tada se upisuje sljedeće:
–          Primatelj : Državni proračun RH
–          IBAN primatelja: HR1210010051863000160
–          Model: HR65
–          Poziv na broj odobrenja: 7005-434-OIB…(upisuje se OIB podnositelja zahtjeva)
–          U opisu plaćanja upisuje se: Prihod od putovnica
 
ZA IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE:

 1. Osobna iskaznica
 2. Jedna fotografija 30x35mm
 3. Uplaćena naknada za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 151,00kn
 4. 35 kuna upravne pristojbe u upravnim biljezima (umjesto izgubljene 50kn)

Dokumentacija koja se prilaže ovisi o vrsti zahtjeva (prva vozačka dozvola, zamjena vozačke dozvole, zamjena inozemne vozačke dozvole, gubitak i dr.), a može se pronaći na web stranici MUP-a: www.mup.hr
Uplata naknade može se izvršiti putem uplatnice koja će se dobiti u obilnom šalterskom uredu.
Uplata se može izvršiti putem interneta ili nalogom za plaćanje.
Tada se upisuje sljedeće:
–          Primatelj: Državni proračun RH
–          IBAN Primatelja: HR1210010051863000160
–          Model: HR65
–          Poziv na broj odobrenja: 7005-477-OIB…(upisuje se OIB podnositelja zahtjeva)
–          U opisu plaćanja upisuje se: Prihod od vozačke dozvole
ZA REGISTRACIJU VOZILA:
Dokumentacija koja se prilaže ovisi o vrsti zahtjeva (prva registracija, produženje, promjena vlasništva, odjava vozila i dr.), a može se pročitati na web stranici MUP-a: www.mup.hr