Obavijest o objavi natječaja

Obrtnička komora Brodsko-posavske županije u okviru programa Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske „Poduzetnički impuls“ objavljuje Natječaj za stipendiranje učenika koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju po JMO programu za deficitarna obrtnička zanimanja za šk. g. 2014./2015.

I.  OPĆI PODACI

Obrtnička komora Brodsko-posavske županije stipendirat će 18 učenika  prvih, drugih i trećih razreda srednjih strukovnih škola koji se obrazuju po JMO programu za deficitarna obrtnička zanimanja.

Natječaj je otvoren do 05. rujna  2014. godine.

Prijave se podnose u Obrtničku komoru Brodsko-posavske županije, Petra Krešimira 46/1, 35000 Slavonski Brod na obrascu koji se nalazi u privitku natječaja.

Popis zanimanja koja su ovom mjerom određena kao deficitarna su: alatničar, autoelektričar, autolakirer, autolimar, automehaničar, bravar, brodski mehaničar, dimnjačar, drvotokar, elektroinstalater, elektromehaničar, fasader, galanterist, glazbalar, graditelj brodova, instalater grijanja i klimatizacije, klesar, klobučar, konobar, kotlar, kovač, krojač, krovopokrivač, krznar, kuhar, limar, ljevač, mehaničar poljoprivrednih strojeva, mesar,mlinar,mljekar,obućar,optičar,pekar,plinoinstalater,preciznimehaničar,puškar,slastičar,soboslikar- ličilac,stolar,strojobravar,tapetar, tesar, urar, vodoinstalater, zidar,tokar.

II.  UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju ostvaruju učenici upisani u srednje strukovne škole koji se obrazuju po programima JMO-a za deficitarna obrtnička zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica koja su određena kao deficitarna prema objavljenom Javnom pozivu iz programa „Poduzetnički impuls“ za 2014. godinu aktivnost D2.2 Stipendije učenicima u obrtničkim zanimanjima. Pravo na stipendiju ostvaruju učenici koji imaju status redovitog učenika, što dokazuju potvrdom o upisu u školu i koji imaju prebivalište na području Brodsko-posavske županije.

III.  KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za dodjelu stipendije su:

1. opći uspjeh iz svih predmeta u zadnja dva završena razreda i

 2. socijalni status.

IV.  DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Uz prijavu za dodjelu stipendije kandidati su dužni priložiti dokaze kako slijedi:

1. prijavnicu (podiže se u OKBPŽ ili na web stranici OKBPŽ)

2. presliku svjedodžbe 7. i 8. razreda (ukoliko je učenik upisao 2. ili 3. razred srednje strukovne škole, potrebno je dostaviti i svjedodžbu 1. odnosno 1. i 2. razreda)

3.   potvrdu o upisu u srednju strukovnu školu odgovarajućeg zanimanja

4.  potvrdu Porezne uprave o visini dohotka roditelja ili staratelja

5. preslika osobnih iskaznica roditelja ili staratelja

6. mišljenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu (nije obavezno)

V .  BROJ I VISINA STIPENDIJA

Po ovom natječaju bit će dodijeljeno 18 stipendija za učenike prvih, drugih i trećih razreda srednjih strukovnih škola koji se obrazuju po JMO za deficitarna obrtnička zanimanja u iznosu od 600,00 kuna mjesečno.

Ime i prezime učenika:

OIB:                      

Ime i prezime roditelja/staratelja
staratelje:

Adresa stanovanja:

Kontakt telefon/mobitel/
e-mail roditelja:

IBAN žiro-račun i naziv banke:

Datum prijave:

Obrtnička komora

Brodsko-posavske županije

Petra Krešimira IV 46/1

35 000 Slavonski Brod

 

PRIJAVNICA

na natječaj za dodjelu stipendija za učenike koji se obrazuju po JMO za deficitarna obrtnička zanimanja

Upisan redovno u šk.g.2014./15. u

1. razred

2. razred

3. razred

 

Naziv strukovne škole:

 

Zanimanje:

NAPOMENA: Uz ovaj obrazac potrebno je priložiti sve dokaze navedene u natječaju.

                                                                                                       Potpis roditelja/ staratelja: