OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Temeljem člnaka 29. Stavak 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( NN 20/2018 )
objavljuje se:
OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU
DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Slavonski Šamac izložiti će se na javni uvid u razdoblju 18. svibnja 2018. godine do 1. lipnja 2018. godine u sjedištu općine Slavonski Šamac, K. Zvonimira 63, 35220 Slavonski Šamac.

Zainteresirane osobe mogu izvršiti uvid i dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Slavonski Šamac za vrijeme trajanja javnog uvida, a najkasnije do isteka roka određenog za javni uvid.

 

OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA-PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJ.ZEMLJIŠTEM