Obavijest o sufinanciranju nabave školskih udžbenika

Izvješćujemo  poštovane roditelje učenika Osnovne škole “Josip Kozarac” Slavonski Šamac  da je Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac donijelo Zaključak o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike OŠ “Josip Kozarac” Slavonski Šamac KLASA:600-01/14-01/3;URBROJ: 2178/09-02-14-2. Navedenim Zaključkom utvrđeno je da će Općina Slavonski Šamac iz proračuna za 2014. godinu izdvojiti do 70.000,00 kn za sufinanciranje nabave novih udžbenika za školsku godinu 2014/2015. godinu.

  Sufinanciranje nabave školskih udžbenika roditelji će ostvariti na slijedeći način:

 – od 01.09.2014.- do 30.09.2014. godine mogu podnijeti zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika za školsku 2014/2015. godinu: uz zahtjev su dužni priložiti račun za kupljene knjige, potpisati izjavu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da pravo na besplatne udžbenike za tekuću školsku godinu nisu ostvarili prema drugim propisima, trebat će OIB podnositelja zahtjeva, broj tekućeg ili žiro računa (obrazac zahtjeva moći ćete  preuzeti u Općini Slavonski Šamac ili na www.slavonski-samac.hr u gore navedenom razdoblju),

– Općina će sufinancirati kupovinu udžbenika prema dostavljenim cijenama od strane ravnateljice OŠ “Josip Kozarac” Slavonski Šamac (Odluka o najvišoj razini cijena udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava KLASA:602-09/13-01/00024;URBROJ:533-26-14-0006-privitak uz obavijest) u istom postotku za sve učenike koji to pravo ne budu koristili po drugoj osnovi.

(OBAVIJEST-UDŽBENICI 2014.)