OBAVIJEST UDRUGAMA (NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA) O DOSTAVI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU

Udruge (neprofitne organizacije) čiji su programi/projekti tijekom 2021. godine sufinancirani iz Proračuna Općine Slavonski Šamac, dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekta/programa i utrošenim financijskim sredstvima.

Mole se udruge (neprofitne organizacije) da do 31. siječnja 2022. godine u Općinu Slavonski Šamac na adresu K. Zvonimira 63, 35220 Slavonski Šamac, dostave popunjene obrazac Izvršenje financijskog plana programa za 2021 radi izvještavanja o provedbi svojih programa/projekta i utrošenim sredstvima u 2021. godini sukladno sklopljenim ugovorima.

Izvještaji se dostavljaju u papirnatom obliku ovjereni potpisom i pečatom ovlaštene osobe za zastupanje udruge, uz prilaganje i dokazne dokumentacije sukladno odredbama sklopljenih ugovora.

Dostavljanje godišnjih izvješća o realizaciji projekata/programa je ujedno i zakonska obaveza, te će se na temelju podnesaka razmotriti i daljnje financiranje udruga (neprofitnih organizacija).

Udruge (neprofitne organizacije), koje u zadanom roku ne dostave traženo izvješće s odgovarajućim dokazima o namjenski potrošenom novcu u 2021. godini, neće moći dobiti financijska sredstva iz proračuna Općine Slavonski Šamac za 2022. godinu, a dobivena sredstva iz proračuna za 2021.g. morati će vratiti u proračun.

Prilikom dolaska u prostorije Općine, obavezno se pridržavati svih trenutačnih propisanih epidemioloških mjera vezanih uz zaštitu od bolesti COVID-19.

Izvršenje financijskog plana programa-2021