Odgoda rokova dostave podataka o nastalim štetama

Poštovani,

obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom korona virusa, a što posljedično dovodi do onemogućavanja velikog broja dionika u postupku prijave i procjene šteta nastalih uslijed prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske,  u nastavku navodimo slijedeće.

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, broj 16/2019) propisani su rokovi za dostavu podataka o prvoj procjeni, te konačnoj procjeni šteta, putem Registra šteta od prirodnih nepogoda.

Člankom 25. stavkom 1. Zakona, propisano je kako oštećenik nakon nastanka prirodne nepogode prijavljuje štetu na imovini nadležnom gradskom ili općinskom povjerenstvu te Gradskom povjerenstvu Grada Zagreba u pisanom obliku, na propisanom obrascu, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode

Člankom 25. stavkom 2. Zakona propisano je kako pćinsko odnosno gradsko povjerenstvo te Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba unosi sve zaprimljene prve procjene štete u Registar šteta najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

Člankom 28. Zakona propisano je kako konačnu procjenu štete po svakom pojedinom oštećeniku općinsko odnosno gradsko povjerenstvo prijavljuje županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode putem Registra šteta, dok je rok za dostavu konačne procjene štete za Grad Zagreb, 60 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

Uzimajući u obzir postupanja pri suzbijanju pandemije provođenjem mjera kojima se nastoji sačuvati zdravlje i životi ljudi, a koje se odnose između ostalog i na ograničeno kretanje te djelovanje u svim segmentima poslovanja,  neupitno je i otežano postupanje prilikom dostave podataka o nastalim štetama kao i procjena šteta od strane općinskih odnosno gradskih povjerenstava u zakonom propisanim rokovima.

Temeljem navedenog, ovim putem ističemo kako je  Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda putem telefonske sjednice donijelo Zaključak kojim se, zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa, omogućuje unos podataka o štetama nastalim uslijed prirodnih nepogoda i izvan zakonom propisanih rokova, sve do okončanja mjera koje se odnose na suzbijanje širenja pandemije na području Republike Hrvatske.

ZAKLJUČAK

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa, odgađaju se rokovi za dostavu podataka o štetama nastalim uslijed prirodnih nepogoda propisani Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, broj 16/2019).

Odgoda zakonom propisanih rokova za dostavu podataka o nastalim štetama vrijedi sve do okončanja izvanredne situacije uzrokovane korona virusom, i odnosi se na područje cijele Republike Hrvatske.

Državno povjerenstvo će o ovome Zaključku izvijestiti sva županijska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Za sve eventualne upite, molimo da se obratite na e-mail adresu: natasa.vesligaj@mfin.hr.

MINISTARSTVO FINANCIJA

Sektor za koncesije i državne potpore

Služba za državne potpore i elementarne nepogode

Nataša Vešligaj

Tel: 01 45 91 224

Fax: 01 45 91 297