ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA PRIJEM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Na temelju Oglasa za prijem osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci KLASA: 100-01/19-01/11; URBROJ: 2178/09-04-01-19-1, od 12. studenog 2019. godine, i na temelju Zapisnika o radu Povjerenstva za provedbu Oglasa-pismena provjera znanja i sposobnosti KLASA: 100-01/19-01/11; URBROJ: 2178/09-04-01-19-11, od 25. 11. 2019. godine, pročelnik JUO Općine Slavonski Šamac, dana 26. 11. 2019. godine je donio ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA PRIJEM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME OD 12 (DVANAEST) MJESECI:

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA PRIJEM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE