ODLUKA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Odluka stožera Civilne zaštite Općine Slavonski Šamac o kontakt broju telefona i e-maila za mještane gdje će moći upućivati pitanja u vezi funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima:

Svi mještani Općine Slavonski Šamac mogu upućivati svoja pitanja u vezi funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima (zbog pojave koronavirusa Covid-19) na slijedeći način:

·         Na broj telefona 035/473-349 svaki radni dan (od ponedjeljka do petka) od 7,00 do 15,00 sati,

·         Putem elektronske pošte na adresu markocosic985@gmail.com ili opcina-sl.samac@sb.t-com.hr svaki dan od 0-24 sata.

  • cijelu Odluku možete pročitati ovdje:

ODLUKA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC