Održana edukacija iz postupaka prve pomoći

Zahvaljujući timu Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije:
Danijel Marinčić, dr.med.
Branka Bardak, dr.med.spec.
Željka Berbić, dr.med.
Marijan Bašić, mag.med.techn.
u Općini Slavonski Šamac je održana edukacija iz postupaka prve pomoći za pripadnike Tima civilne zaštite opće namjene.2014-05-03 11.33.39
2014-05-03 12.25.22
2014-05-03 11.35.37
2014-05-03 12.10.57
2014-05-03 11.34.12