OGLAS ZA PRIJEM OSOBE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JUO OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Dana 12. studenog 2019. godine objavljen je Oglas za prijem osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci, s punim radnim vremenom na radnom mjestu:

REFERENT-ADMINISTRATIVNI TAJNIK – jedna osoba sa stečenom stručnom spremom ekonomske ili upravne struke.

Ovaj Oglas objavljen je danas – 12. studenog 2019. godine i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, a otvoren je do 20. 11. 2019. godine.

Tekst Oglasa možete preuzeti ovdje:

OGLAS-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE-11-2019