OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC FINANCIRA NAKNADU ZA UPLATE GRAĐANA U KORIST RAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

OD 1.4.2021. GODINE ZA IZVRŠENE UPLATE GRAĐANA U GOTOVOM NOVCU U POSLOVNIM JEDINICAMA FINE NA RAČUN  OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC NAKNADU PODMIRUJE OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC.

ZA UPLATE RAČUNA ZA KOMUNALNU NAKNADU I NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA KOJE GRAĐANI PLAĆAJU U POŠTANSKIM UREDIMA, NAKNADU ZA IZVRŠENE UPLATE GRAĐANA KOJE OBRAČUNAVA HP d.d. TAKOĐER PODMIRUJE OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC.

 

SVIM MJEŠTANIMA HVALA NA UREDNO PODMIRENIM RAČUNIMA!