OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC 16.12.2020. GODINE DONIJELO /USVOJILO PRORAČUN OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2021. GODINU, PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac je 16. prosinca 2020. godine donijelo Proračun Općine Slavonski Šamac za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Uz Proračun doneseni su i svi predloženi Programi i Odluke, te izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu.