PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2020.GODINI I GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA

  • Općina Slavonski Šamac donijela je Plan savjetovanja s javnošću u 2020. godini kojega možete preuzeti ovdje:

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U 2020.GODINI

  • GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE SVIH OBLIKA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU:

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA-2020