Pojašnjenje zainteresiranim gospodarskim subjektima- izvođenje radova energetske obnove Društveni dom Kruševica

Sukladno upitu zainteresiranog gospodarskog subjekta u postupku bagatelne nabave, predmet nabave: Izvođenje radova energetske obnove Društvenog doma Kruševica, evidencijski broj :  23/15 BN, ovlašteni predstavnici Naručitelja odgovaraju kako slijedi:

  1. Molim za pojašnjenje stavke IV/1 Limarskih radova gdje nije navedena vrsta i debljina lima(npr.pocinčani lim debljine 0,55mm ili dr.) kao ni razvijena širina opšavnog (okapnog)pokrovnog lima?

ODGOVOR: Sukladno pojašnjenju projektanta, debljina lima je standardna i iznosi 0,55 mm, a razvijena širina iznosi 40 cm.
 

  1. U stavci IV/2 Limarskih radova nije navedena količina postojeće “zdrave”limarije (oluci i rine) koje se demontiraju i pretpostavljam ponovno montiraju nakon izvedbe fasderskih radova uz potrebno produljenje (ili izmjenu) postojećih kuka za rine i produljenje (ili izmjenu) postojećih nosača sa obujmicama za vertikalne oluke?

ODGOVOR: Sukladno pojašnjenju projektanta, sva limarija je nova tako da je potrebno samo produljiti postojeće nosače.
Sukladno zahtjevu zainteresiranih gospodarskih subjekata za dostavom shema PVC stolarije, Naručitelj u potpunosti stavlja na raspolaganje projektnu dokumentaciju.
Dokumentaciju možete uploadati ovdje.
PROJEKT Dom Kruševica PDF
Elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade- proračun uštede energije
Uvjeti održavanja građevine