Posjet Jelene Zrinski Berger, pomoćnice ministra za industrijsku politiku, energetiku i rudarstvo

27. kolovoza 2013. godine gđa Jelena Zrinski Berger, pomoćnica ministra gospodarstva za industrijsku politiku, energetiku i rudarstvo bila je u radnom posjetu Općini Slavonski Šamac.
Jelena Zrinski Berger

Održan je radni sastanak s načelnicom Općine Slavonski Šamac gđicom. Verom Bošnjak na sljedeće teme:
1. Mogućnost realizacije projekata postavljanja fotonaponskih elektrana na objektima u vlasništu Općine.
2. Eksploatacija šljunka.

Cilj: ostvarenje prihoda iz obnovljivih izvora energije koji će omogućiti dugoročni razvoj Općine.

Zaključak sastanka:
Obzirom na potencijal objekata s kojima raspolaže Općina Slavonski Šamac preporuka je da se isti objekti iskoriste za realizaciju projekata postavljanja fotonaponskih elektrana.