POZIV-19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

POZIV NA 19. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC KOJA SE PLANIRA ODRŽATI 12.03.2020. GODINE S POČETKOM U 19:30 SATI.

DNEVNI RED-19. SJEDNICA

Materijale za sjednicu možete pogledati ovdje.

ZAPISNIK

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Slavonski Šamac za 2019. godinu

Izvršenje plana razvojnih programa Općine Slavonski Šamac za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2019. g.

Odluka o preraspodjeli sredstava između proračunskih pozicija proračuna Općine Slav. Šamac za 2019. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2019. godini

Izvješće o izvršenju programa građenja objekata komunalne infrastrukture u općini Slavonski Šamac za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture općine Slavonski Šamac za 2019. godinu

Prijedlog Odluke-prihvaćanje izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastukture-2019

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Sl. Šamac u 2019. godini

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti Općine Slavonski Šamac za 2019. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja socijalne skrbi Općine Slavonski Šamac za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini

Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Slavonski Šamac za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu

Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu

Program korištenja sredstava od poljoprivrednog zemljišta na području Općine Slavonski Šamac u 2020. godini

Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama u Općinskom vijeću Općine Slavonski Šamac u 2020. godini

Analiza stanja sustava civilne zaštite-2019. godine

Odluka o sklapanju sporazuma turističkih zajednica i Općina u turističkoj destinaciji -Moja lijepa Slavonija kraj Save-

Program mjera za poticanje rješenja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Slavonski Šamac

Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

Prijedlog odluke o otpisu potraživanja