Poziv na dostavu ponuda

Naručitelj Općina Slavonski Šamac
Kralja Zvonimira 63
35220 Slavonski Šamac
Tel./fax 035/473-349; 035/473-388
Email: opcina-sl.samac@sb.t-com
 
upućuje Poziv na dostavu ponuda.
Sukladno čl. 18., stavku 3.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi
1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je : Radovi na zamjeni neučinkovite javne rasvjete sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
Opis predmeta nabave: Zamjena postojećih neučinkovitih rasvjetnih tijela svjetiljkama u LED izvedbi
Original poziv i sve potrebne dokumente možete preuzeti ovdje:
Poziv na dostavu ponuda