Poziv na dostavu ponuda- Izvođenje radova energetske obnove Društvenog doma Kruševica

Naručitelj: Općina Slavonski Šamac
Kralja Zvonimira 63
35220 Slavonski Šamac
Tel/fax 035/473-349; 473-388
 

upućuje Poziv na dostavu ponuda

 
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
OPIS PREDMETA NABAVE:
Predmet nabave je: IZVOĐENJE RADOVA ENERGETSKE OBNOVE DRUŠTVENOG DOMA KRUŠEVICA, sukladno Troškovniku, u prilogu Poziva.
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 315.000,00 kuna
Sve potrebne dokumente, kao i tekst Poziva, možete preuzeti ovdje:
Poziv za dostavu ponuda OBJAVA
TROŠKOVNIK final