Poziv na dostavu ponuda

Naručitelj: Općina Slavonski Šamac
Kralja Zvonimira 63
35220 Slavonski Šamac
Tel/fax 035/473-349; 473-388

 upućuje Poziv na dostavu ponuda

 Sukladno čl. 18., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je: RADOVI  NA UREĐENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – IZGRADNJA PRISTUPNO – POŽARNOG PUTA 
Original Poziv preuzmite ovdje:
Poziv na dostavu ponude ,
a sve potrebne dokumente ovdje.
Pristupno-požarni put