POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj: Općina Slavonski Šamac
Kralja Zvonimira 63
35220 Slavonski Šamac
Tel/fax 035/473-349; 473-388

 upućuje Poziv na dostavu ponuda

Sukladno čl. 18., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je: GRAĐEVINSKO  OBRTNIČKI RADOVI  DJEČJIH IGRALIŠTA U KRUŠEVICI I SLAVONSKOM ŠAMCU sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
Opis predmeta nabave: građevinsko obrtnički radovi na dopremi i ugradnji dječjeg igrališta u Kruševici i Slavonskom Šamcu.
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 96.000,00kn  kn(riječima: devedesetšesttisućakuna)
Sve potrebne dokumente, kao i tekst Javnog poziva, možete preuzeti ovdje:
POZIV NA DOSTAVU PONUDE_DJ.IGRALIŠTA_2015