POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj: Općina Slavonski Šamac
Kralja Zvonimira 63
35220 Slavonski Šamac
Tel/fax 035/473-349; 473-388

upućuje Poziv na dostavu ponuda

 Sukladno čl. 18., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je: GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI NA DOPREMI I UGRADNJI BETONSKIH OPLOČNIKA DRUŠTVENOG DOMA U KRUŠEVICI I DVORIŠTA OKO OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
Opis predmeta nabave: Građevinsko obrtnički radovi na dopremi i ugradnji betonskih opločnika društvenog doma u Kruševici i dvorišta oko općine Slavonski Šamac.
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 99.700,00 kn  (riječima:devedesetdevettisućaisedamstotinakuna )
Sve potrebne dokumente, kao i tekst Javnog poziva, možete preuzeti ovdje:
Poziv na dostavu ponude_građevinski radovi opločavanja oko doma u Kruševici i dvorište oko općine Sl.Šamac_za objavu