Poziv na dostavu ponude

Naručitelj: Općina Slavonski Šamac
Kralja Zvonimira 63
35220 Slavonski Šamac
Tel/fax 035/473-349; 473-388

upućuje Poziv na dostavu ponuda

Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je: SANACIJA PJEŠAČKE STAZE U ULICAMA IVANA KOZARCA, MOSTOGRADNJA I KRALJA ZVONIMIRA sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
Opis predmeta nabave: Radovi na uređenju komunalne infrastrukture, odnosno sanaciji pješačke staze koja se proteže navedenim ulicama .
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 158.760,00 kn (riječima:stopedesetosamtisućasedamstošezdesetkuna )
Tekst Poziva u cijelosti, kao i pripadajuću dokumentaciju, možete preuzeti ovdje:
Poziv na dostavu ponude
TROŠKOVNIK-STAZA
PONUDBENI LIST-2016-STAZA
PRIJEDLOG UGOVORA-STAZA-2016