Poziv na dostavu ponude

Naručitelj: Općina Slavonski Šamac

Kralja Zvonimira 63

35220 Slavonski Šamac

Tel/fax 035/473-349; 473-388

upućuje Poziv na dostavu ponuda

Sukladno čl. 18., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je: GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI  RADOVI  NA SANACIJI VANJSKIH ZIDOVA  CRKVE  SV. PETRA I PAVLA U SLAVONSKOM ŠAMCU sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.

Opis predmeta nabave: Pripremni, ličilački i po potrebi ostali radovi na crkvi Sv.Petra i Pavla u Slavonskom Šamcu

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 79.860,00kn(riječima:sedamdesetidevettisućaosamstošezdesetkuna)

Tekst Poziva na dostavu ponude, kao i sve potrebne dokumente, možete preuzeti ovdje:

Javni poziv_crkva sv.Petra i Pavla