Poziv na dostavu ponude

Naručitelj:
Općina Slavonski Šamac
Kralja Zvonimira 63
35220 Slavonski Šamac
Tel/fax 035/473-349
Email: opcina-sl.samac@sb.t-com.hr
upućuje Poziv na dostavu ponuda
Sukladno čl. 12., točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je:
 JAVNA RASVJETA ULICE MOSTOGRADNJA
 sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
Opis predmeta nabave:
Radovi na izgradnji javne rasvjete u ulici Mostogradnja
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 72.932,86 kn (riječima:sedamdesetdvijetisućedevetstotridesetdvijekuneiosamdesetšestlipa )
Tekst Poziva na dostavu ponude, kao i sve potrebne dokumente, možete preuzeti ovdje:
JR_Mostogradnja