POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE SOCIJALNE USLUGE SKRBI O STARIJIMA I NEMOĆNIMA U KUĆANSTVU

Jedinstveni upravni odjel Općine Slavonski Šamac objavljuje Javni poziv na iskaz interesa za korištenje socijalne usluge skrbi o starijima i nemoćnima u kućanstvu.
Poziv se objavljuje s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanjem potreba starih i nemoćnih stanovnika općine Slavonski Šamac za organiziranom skrbi kroz program “Skrb o starijima i nemoćnima u kućanstvu.”

 1. Tko se može prijaviti

Na poziva za iskaz interesa za korištenje socijalne usluge skrbi o starijima i nemoćnima u kućanstvu mogu se prijaviti:

 •  osobe starije od 65 godina kojima je potrebna pomoć druge osobe pod uvjetom da im pomoć u kući ne mogu osigurati bračni drug ili djeca,
 • osobe mlađe od 65 godina kojima je zbog zdravstvenih poteškoća potrebna pomoć druge osobe pod uvjetom da im pomoć u kući ne mogu osigurati roditelji, bračni drug ili djeca,
 • osobe čiji prihod za samca ne prelazi 2.500 kuna ili prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 1.500 kuna.

2. Koje se usluge pružaju
a)    Organiziranje prehrane

 • dostava namirnica
 • pomoći u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
 • ostale usluge organiziranja prehrane

b)    Kućni poslovi i uređenje okućnice

 • održavanje čistoće stambenog prostora
 • pranje i glačanje rublja
 • sitni popravci u kući
 • poslovi održavanja okućnice (čišćenje okućnice, košnja trave oko kuće)
 • pomoć i posredovanje pri organizaciji i obavljanju složenih poslova u kući i okućnici (veliki popravci u kući I oko nje, održavanje okućnice  i sl.)
 • ostale usluge u kući I okućnici

 
c)    Osobna higijena i osnovna zdravstvena skrb

 • pomoć pri kupnji
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju
 • briga o higijeni i osobnom izgledu

 
d)    Posredovanje u ostvarivanju prava, razgovori I druženja

 • razgovori I druženja u svrhu prevladavanja usamljenosti
 • pomoć pri obavljanju administrativnih I sličnih poslova pri nadležnim institucijama (općini, domu zdravlja, pošti, banci I sl.)
 • posredovanje između osobe I institucija društva (npr. prijevoz do liječnika, dostava lijekova korisnika i sl.)

3. Rokovi i način prijave
Zainteresirane osobe za korištenje usluge pomoći u kući prijave mogu podnijeti u pisanom obliku i to poštom, osobno ili e-mailom, isključivo na propisanom Obrascu za prijavu.
Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:
OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KRALJA ZVONIMIRA 63
35220 SLAVONSKI ŠAMAC
e-mailom na adresu:opcina-sl.samac@sb.t-com.hr
 Rok za dostavu prijava je 29.svibnja 2015. godine.
4.Popis dokumenata koje je potrebno dostaviti uz propisani obrazac

 • Potvrdu o prihodima
 • Presliku osobne iskaznice
 • Medicinsku dokumentaciju za osobe mlađe od 65 godina.

Kontakt telefon za sve dodatne informacije:035-473-349.
Tekst Poziva pročitajte ovdje:
POZIV-ISKAZ INTERESA POMOĆ STARIMA I NEMOĆNIMA-2015 
Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje:
PRIJAVA POMOĆ STARIMA I NEMOĆNIMA-OBRAZAC 2015