Prijavi otpad

ODLUKA o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada
OBRAZAC za prijavu otpada