PROJEKT IZGRADNJA JAVNO POSLOVNE ZGRADE ETAPA 1-VATROGASNI DOM (REFERENTNI BROJ PROJEKTA PORLZ187)

„Ovaj projekt  je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.“

Ukupna vrijednost izvedenih radova i stručnog nadzora 1.262.211,92 kn od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije financiralo 550.000,00 kn.

Završena je prva etapa prve faze Vatrogasnog doma u sklopu projekta izgradnje javno poslovne zgrade u Slavonskom Šamcu. Ovim projektom planira se poboljšati protupožarna zaštita na području općine Slavonski Šamac. Cilj nam je u 2022. krenuti u završnu etapu izgradnje s kojom bi se Vatrogasni dom stavio u pun funkciju.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Branislav Milinović, ing.prom.