PROJEKT-KONTROLA PLODNOSTI TLA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE U 2019. GODINI

OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC JE POTPISALA SPORAZUM S BRODSKO-POSAVSKOM ŽUPANIJOM O PROVEDBI PROJEKTA “KONTROLA PLODNOSTI TLA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA” NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE U 2019. GODINI.

Projekt se provodi radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu, s ciljem optimizacije gnojidbe i postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti, uz smanjenje ekološkog opterećenja okoliša.

Krajnji korisnici analize tla su fizičke i pravne osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava:
-obiteljska poljoprivredna gospodarstva,

-obrtnici, zadruge i trgovačka društva.

sredstva potrebna za provođenje projekta osigurati će se u slijedećim postotnim udjelima:

-Brodsko-posavska županija         50% ili 195,00 kn po uzorku

– Općina Slavonski Šamac               30% ili 117,00 kn po uzorku

-krajnji korisnici usluge                     20% ili 78,00 kn po uzorku

obrazac-analiza tla