Realizacija obveznog Programa predškole za pedagošku godinu 2014./2015. godinu

Prema novom Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine, 10/97, 107/07,94/13) i na  temelju Pravilnika o sadržaju i trajanju Programa predškole («Narodne novine», br. 107/14) Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u RH.
Obveznici polaska Programa predškole su djeca rođena od 01. travnja 2008. do 31. ožujka 2009. godine.
Stoga Vas izvješćujemo, kao roditelje djece obveznika polaznika Programa predškole, kako ste u obvezi podnijeti Zahtjev za upis djeteta u isti Program.
Molimo Vas da nam se,  zbog realizacije istog Programa, javite u Općinu Slavonski Šamac i ponesete potrebnu dokumentaciju djeteta, obveznika polaznika Programa predškole. Potrebnu dokumentaciju obvezno je donijeti u Općinu Slavonski Šamac, do 28. listopada 2014. godine do 13.00 sati.
Potrebna dokumentacija je:
– Preslika izvoda  iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete,
– Preslike osobnih iskaznica oba roditelja,
– Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta,
– Preslika kartona imunizacije
Cjeloviti tekst obavijesti pročitajte ovdje:
(REALIZACIJA PROGRAMA PREDŠKOLE-2014)