STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE OD 2021. GODINE DO 2027. GODINE

Općina Slavonski Šamac provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Predmet savjetovanja: STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE OD 2021. GODINE DO 2027. GODINE (dalje: Strategija)

Tekst nacrta Strategije možete preuzeti ovdje:

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNISTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA RAZDOBLJE 2021.-2027. GODINE

Obrazac savjetovanja možete preuzeti ovdje:

OBRAZAC-PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU-STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE