Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu proračuna Općine Slavonski Šamac za 20018. godinu

Otvara se savjetovanje o Prijedlogu proračuna Općine Slavonski Šamac za 2018. godinu. Pozivamo vas da se uključite u savjetovanje koje je otvoreno od 01. prosinca 2017. godine do 12. prosinca 2017. godine, do 12.00 sati. Sve primjedbe, prijedloge i slično pozvani ste davati pismenim putem na adresu: Općina Slavonski Šamac, K. Zvonimira 63, 35220 Slavonski Šamac ili na mail adresu:                                                  PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2018.GOD            opcina-sl.samac@sb.t-com.hr                                                                                             Anonimne primjedbe neće se razmatrati.

Prilog:                                                                                                                                  Prijedlog proračuna Općine Slavonski Šamac za 2018. godinu