SUDJELOVANJE JAVNOSTI U SAVJETOVANJU: PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU I PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU

Obavijest možete pogledati ovdje.

Za sudjelovanje javnosti u savjetovanju glede izrade nacrta prijedloga Proračuna Općine Slavonski Šamac za 2020. godinu obrasce možete preuzeti ovdje:

OBRAZAC-SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU O PRIJEDLOGU PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

OPĆI DIO PRIJEDLOGA PRORAČUNA-PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI

POSEBNI DIO PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2020.GODINU

VODIČ ZA GRAĐANE

Za sudjelovanje javnosti u savjetovanju glede Prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu  Općine Slavonski Šamac za 2020. godinu i Prijedloga Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Slavonski Šamac za 2020. godinu obrasce možete preuzeti ovdje:

OBRAZAC-SUDJELOVANJE JAVNOSTI U SAVJETOVANJU-PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM

PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE SL.ŠAMAC ZA 2020. GODINU

PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2020. GODINU