SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – IZRADA PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021. GODINU

Općina Slavonski Šamac provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu.

Prijedlog  Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu možete preuzeti ovdje:

PRIJEDLOG ODLUKE-PLAN DJELOVANJA NA PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021. GODINU

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti ovdje:

OBRAZAC- SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu možete preuzeti ovdje:

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021 GODINU